Materialguide - Polyester

 
Marple Coat från Houdini - Ett bra exempel på ett hållbart plagg i återvunnen polyester. 
// Marple Coat from the Swedish outdoor brand Houdini - A good example of a sustainable garment made from recycled polyester.
 
 
POLYESTER
Polyester är det vanligast förekommande syntetmaterialet i världen, och kommer på andra plats efter bomull som det mest använda materialet vid klädtillverkning. Men vad är då polyester? Det är ingenting annat är plast, och tillverkas utav olja som är en icke förnyelsebar råvara. Polyester kan inte heller brytas ner på naturlig väg. Alla vet att bomull har en enormt energikrävande tillverkningsprocess, men tillverkningen av polyester kräver inte mindre än tre gånger så mycket energi som bomullstillverkningen. Vattenförbrukningen är dock betydligt lägre vid tillverkning av polyester jämfört med bomull, och användningen av kemikalier är också lägre eftersom att polyester inte är en fiber som odlas och därmed kräver besprutning. Dock används kemikalier vid tillverkningen då det krävs en kemisk reaktion för att skapa polyesterfibrer.
 
Vad är då bra med polyester? Polyester har en del bra egenskaper som framför allt kan relateras till hur det är att bära plagget. Ett plagg av polyester är väldigt slitstarkt. Fibrerna har en hög elasticitet vilket innebär att du kan bära plagget om och om igen utan att det tappar formen. Polyester kan ofta även tvättas i höga temperaturer vilket är bra för att döda bakterier. Därför används det ofta i träningskläder. En annan fördel med polyester är att färgen håller sig länge utan att blekna eller tvättas ur. 
 
FÖRDELAR & NACKDELAR
+ Hög elasticitet, vilket innebär att plagg i polyester sällan tappar formen.
+ Tål hög värme vid tvätt och är generellt ett slitstarkt material.
+ Håller färgen mycket bra. 
 
- Tillverkas utav olja som är en icke förnyelsebar råvara. 
- Vid tvätt släpps mikroplaster ut i vattnet, som har en negativ inverkan på djur och natur.
- Mycket hög energiförbrukning under tillverkningen.
 
ÅTERVUNNEN POLYESTER
Återvunnen polyester är ett fantastiskt alternativ till nyproducerad polyester, då det innehar samma egenskaper som ny polyester men har en betydligt lägre miljöpåverkan. Återvunnen polyester kan tillverkas utav PET-flaskor, spillprodukter från andra industrier eller helt enkelt av gamla polyesterplagg. Återvunnen polyester har en betydligt lägre miljöpåverkan än nyproducerad, tack vare att energianvändningen sjunker med 70% jämfört med att tillverka ny polyester. Ett bra alternativ för att uppnå de positiva egenskaper som polyester bidrar med till ett plagg, samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskar.
 
Jag har en del plagg i polyester, varav de flesta är flera år gamla och fortfarande i nyskick. Bra exempel på hur slitstarkt polyester kan vara! Jag föredrar naturmaterial som bomull eller träbaserade material som exempelvis viskos när jag köper nya kläder, så det flyttar sällan in polyesterplagg i min garderob numera. Ett exempel på ett nyinköpt plagg i återvunnen polyester är min Marple Coat från Houdini. Denna kommer jag att använda vid regniga och/eller blåsiga promenader under alla årstider och den kan med lager-på-lager-principen ersätta både vinterjacka och regnjacka. Toppen för en mer minimalistisk garderob! 
 
 
 
// Polyester is the most common synthetic fibre in the world, and is the runner up behind cotton when it comes to production of clothes. So what is polyester? Plastic! It's made mainly out of petroleum which is a non-renewable resource, and polyester can't be decomposed in nature. We all know cotton has a very high energy comsumption during production, but polyester is three times worse. The use of water is however substantially lower for polyester in comparison to cotton. Also the use of chemicals is lower for polyester, since it does not grow on fields where chemicals are used as pesticide. Chemicals are still used though, since the production of polyester fibres is in fact a chemical reaction.
 
So why do we use polyester? It has a few positive traits, mostly associated with how the garment wears. A garment made out of polyester is very durable. The fibers have a high elasticity, meaning you can wear a polyester garment over and over again without it loosing its' shape. Polyester can also be washed in high temperatures which is good for reducing bacteria. For that reason polyester is common in workout clothes. Another pro about polyester is that the colour wears well without fading over time. 
 
+ High elasticity, meaning a polyester garment rarely looses its' shape. 
+ Can withhold high washing temperatures, and is generally a durable material.
+ Holds colour very well.
 
- Produced by petroleum which is a non-renewable resource.
- During washing micro plastics are released, having a negative inpact on nature and animals.
- Very high energy consumption during production. 
 
Recycled polyester is a great alternative to normal polyester, since it has the same qualities as normal polyester but with a much less negative impact on the environment. Recycled polyester can be made from PET bottles, residue plastic fibers from other industries or old polyester garments. The use of energy for recycled polyester is 70% lower than for normal polyester, making it a perfect alternative when you want the qualities of polyester without the negative impact on the environment. 
 
I have a few items made out of polyester in my own wardrobe. Most of them are 4-6  years old and still in very good condition. A good example of how durable polyester fabric can be! Nowadays I prefere natural materials like cotton or cellulosa based materials like viscose, so I very rarely buy polyester garments anymore. However, one example of a new purchase made out of recycled polyester is my Marple Coat from the Swedish brand Houdini. I will use this loads during rainy and/or windy walks all year round. By using layering this coat can replace both my winter jacket and my rain coat. Perfect for a more minimalistic wardrobe!
Bomull - Cotton - Polyester - Syntetmaterial - Textile Materials - Återvunnen polyester

Minimalism + Fashion

 

Hej och välkommen till min blogg!
 
Jag är en tjej på 26 år som våren 2016 tog examen som Civilekonom efter fyra års universitetsstudier, med en magisterexamen inom ekonomi med inriktning mot Retail & Supply Chain Management. Jag bor i Stockholm och jobbar med logistik på ett stort modeföretag, ett riktigt drömjobb för mig då jag har älskat kläder, skor och framför allt väskor så länge jag kan minnas. Förutom mode är fotografering och skrivande två av mina största intressen, någonting som jag kan kombinera i denna blogg.
 
De senaste åren har jag allt mer börjat intressera mig för minimalism och att enbart äga de saker som jag verkligen behöver eller som skänker mig någon typ av glädje. Detta är grundtanken bakom denna blogg, där jag har tänkt dela med mig av allt som jag anser hör till minimalism med en koppling till mode och skönhet. Det finns många olika åsikter om vad minimalism egentligen är, men jag tycker inte att det finns något rätt eller fel. Att enbart äga ett visst antal saker eller att aldrig köpa någonting nytt är inte min filosofi. Min definition av minimalism är att enbart omge sig med saker som gör en glad och som fyller ett behov. Om detta innebär att du äger två, tio eller tjugo handväskor är helt beroende av din egen situation och livsstil. Denna blogg är inte en pekpinne, utan en plattform där jag vill bidra till en mer minimalistisk modevärld där kvalitet värderas högre än kvantitet.
 
Mode är mitt största intresse och fantastiskt kul, men modebranschen har en väldigt stor miljöpåverkan och de enda som verkligen kan göra någonting åt detta är vi som konsumerar produkterna. Jag tror att minimalism är en viktig del av detta och jag hoppas att denna blogg kan inspirera några av er till att se hur roligt, enkelt och fint det kan vara med minimalistiskt mode!
 
 
// Hi and welcome to my blog! I’m a 26 year old girl who recently graduated with a Master of Science in Business & Economics within Retail & Supply Chain Management. I live in Stockholm, Sweden and currently works at a large fashion company which is my dream job since I have loved clothes, shoes and most of all bags for as long as I can remember. Two of my other favorite things are photography and writing – perfect for blogging!
 
The last few years I have become more and more into minimalism, which is the whole reason behind this blog where I plan on focusing on minimalism within fashion and beauty. There are many definitions of minimalism, like only owning a maximum amount of stuff or never buying anything new. That’s not my thing! I believe minimalism is about owning the stuff that makes you happy and that fulfills your needs. Whether that means owning two, ten or twenty handbags – that is up to you! This blog is supposed to highlight the positive aspects of minimalism! However, the fashion industry is not sustainable and the only people who can change that is you and me as consumers. I believe minimalism is a huge part of this and I hope that this blog will inspire you to realize how fun, simple and beautiful minimalistic fashion can be!
Beauty - CSR - Fashion - Minimalism - Sustainability